Моделі зрілості організації в області процесного управління

Говорячи про фреймворк в області BPM, варто звернути увагу на моделі зрілості (maturity model) організації в області процесного управління.

Філ Кросбі був першим хто запропонував свою модель у 1979 році (Phil Crosby «Quality is free», 1979). З тих пір моделі процесної зрілості пережили велику кількість змін. На сьогодні, свої моделі пропонують як консалтингові компанії (Gartner, Forrester), так і неприбуткові організації (CMMI Institute, ABPMP, OMG, APQC).

Найбільшого поширення набув фреймворк CMMI, який пропонує крім моделі процесної зрілості ще й можливість сертифікації на відповідність певному рівню зрілості.

Всі моделі мають схожу структуру і містять 5 рівнів зрілості. Консорціум OMG*, наприклад, так характеризує рівні зрілості в своєму стандарті Business Process Maturity Model (BPMM):

Рисунок 1. Рівні зрілості організації в області процесного управління, консорціум OMG

Cтандарт BPMM містить детальну інформацію про використання своєї моделі зрілості на практиці. У тому числі опис 30 груп процесів, створення і управління якими дозволить організації пройти шлях від першого рівня до п’ятого (див. Рисунок 2). Кожна група процесів закріплена за певним рівнем процессной зрілості (починаючи з другого) і областю докладання зусиль (thread). Таким чином, можна відстежити, як еволюціонує кожна група процесів у міру зростання рівня процессной зрілості.

Рис. 2. Группы процессов модели зрелости BPMM, разбитые по уровням и областям приложения усилийГрупи процесів моделі зрілості BPMM, розбиті за рівнями і областям докладання зусиль

Крім того, для кожної процессної групи задаються цілі для досягнення і практики, які повинні бути впроваджені, щоб вважати, що ця група процесів імплементована в компанії.

Рис.3 Компоненти групи процесів в моделі BPMM

За оцінками консультантів, на проходження одного рівня йде від 1,5 до 3 років при необхідному обсязі інвестицій і уваги топ-менеджменту. Передбачається послідовне проходження кожного з рівнів, тому не варто прагнути потрапити відразу на п’ятий рівень.

У той же час, якщо тема процесного управління в пріоритеті топ-менеджменту вашої компанії, модель процесної зрілості може стати основою для дорожньої карти впровадження процесного управління і подальшої оцінки його зрілості. Нижче можливий приклад такої дорожньої карти:

Рис.4. Приклад дорожньої карти підвищення зрілості управління бізнес-процесами в організації

Використання моделі зрілості може стати дієвим механізмом на шляху вдосконалення компанії. Наш досвід показує, що компанія, як і людина, «дорослішає» поступово, тобто не можна проскочити якийсь із рівнів і опинитися відразу вище. У той же час, фокусування на ключовому процесі (-ах), дозволяє «дорослішати» швидше. Тому окремо взятий процес може виявитися, наприклад, на четвертому рівні, в той час як компанія в середньому – на другому. Такий сфокусований підхід дає конкурентну перевагу.

* OMG – Object Management Group – неприбуткова організація (консорціум), що займається розробкою і просуванням стандартів, в основі яких лежить об’єктно-орієнтована концепція. Розроблені стандарти є вендор-незалежними. До консорціуму входять більше 800 провідних світових організацій