Технічний вимір виконання (Technical Performance Measurement) [Метод]

Метод вимірювання виконання, що зіставляє виконані технічні завдання в ході виконання проєкту з їх розкладом згідно з планом управління проєктом. У ньому можуть використовуватися ключові технічні параметри продукту проєкту в якості показника якості. Отримані значення показників відносяться до інформації про виконання проєкту.