Фактори зовнішнього середовища підприємства (Enterprise Environmental Factors) [Вихід / вхід]

Будь-який або всі зовнішні фактори впливу та внутрішні організаційні фактори, що впливають на успіх проєкту. Ці чинники існують для кожного з підприємств, які беруть участь в проєкті, і включають корпоративну культуру, структуру організації, інфраструктуру, існуючі ресурси, комерційні бази даних, умови ринку та програмне забезпечення для управління проєктами.