Тренiнги

Управління проектами

Управління проектами

Дата: 14.03.2019 — 15.03.2019
Вартість: 5900 грн.
Тривалість: 2 дня

Опис

 • Цілі тренінгу
  • Систематизувати наявні знання в сфері управління проектами
  • Продемонструвати взаємозв’язок між стратегічним та проектним менеджментом в організації
  • Вивчити процеси управління проектами та сфери знань, згідно з рекомендаціями стандарту РМВОК.
  • Дати учасникам базовий набір інструментів та методів управління проектами для використання в щоденній роботі
  • Навчити учасників покрокової процедури створення плану проекту шляхом виконання ряду практичних завдань на прикладі реального проекту з діяльності компанії
 • Програма
  • Вступ до управління проектами
   • Стандарти, терміни та визначення в сфері управління проектами (УП)
   • Взаємодія проектів та процесів в організації
   • Функціонально та проектно-орієнтована структура організації
   • Роль «керівника проекту»
   • Проект, програма та портфель проектів.
    Проекти як інструмент досягнення стратегічних цілей
   • Групи процесів УП
   • Галузі знань в УП
  • Ініціація проекту
   • Ситуаційна матриця при вході в проект
   • Задум та цілі проекту. Практика
   • Статут проекту
   • Високорівневі обмеження проекту
   • Модель зрілості організації в сфері управління проектами
  • Створення плану проекту
   • Управління змістом проекту
   • Збір вимог від замовника та зацікавлених сторін
   • Фази проекту та структура результатів. Практика
   • Ієрархічна структура робіт проекту (WBS). Практика
   • Планування тривалості (строків) проекту. Практика
   • Критичний шлях проекту.
    Календарно-мережевий графік
   • Планування бюджету проекту
   • Управління якістю проекту. Планування якості
   • Управління проектною командою. Фіксація зон відповідальності. Практика
   • Управління комунікаціями проекту. Планування розподілу інформації
   • Управління зацікавленими сторонами проекту. Планування залучення зацікавлених сторін. Практика.
   • Управління ризиками проекту. Планування протиризикових заходів. Практика
   • Управління закупівлями проекту
  • Контроль та моніторинг проекту під час його реалізації
   • Постановка завдань та контроль їх виконання
   • Зміна змісту проекту. Управління запитами на зміну
   • Моніторинг строків та бюджету проекту. Звітність по проекту
  • Завершення проекту
  • Модель зрілості організації в сфері управління проектами
Поділитися з друзями

Зареєструватися

                       

Коментарі

 • Сайт
 • Facebook
386

Мої всі цілі та очікування від тренінгу виправдались. В зрозумілій і лаконічній формі я отримала відповіді від ведучого.
Також завдяки іншим учасникам тренінгу отримала багато цікавих інсайтів. Сподобалось планування проекту та управління ризиками.

Ожидания оправданы в полной мере. Прекрасная методика и стиль преподавания. Спасибо!!! Планирование и управление рисками — наиболее запомнились.

Ожидания удовлетворены на 100%. В голове сложилась полная картина применения областей знаний. Удачно поданы области знаний, управление сроками + вопросы.

Сильное впечатление. Видно, что участники полностью вовлечены. Итоговая таблица всех задач проекта отлично структурировала все знания и выстроила структуру. Готовый подход к реализации проекта!

Как всегда, всё отлично! Понравилось резюмирование после каждой темы и в конце всего материала.

Получил много информации по вопросам, которые возникли в практической деятельности.

Было очень познавательно и применимо на практике. Коммуникации во время проекта, планирование и риск-менеджмент были удачно раскрыты.

Структурно подана информация о ведении проекта, удачные, интересные практические классы, которые дают возможность максимального погружения в тему тренинга.

Спасибо за доступное изложение и примеры. В тренинге удачно поданы темы с пилотным проектом, рисками.

Вдало подана робота з ризиком, розстановка пріоритетів, дедлайни.

Очень полезная информация, структурированная подача. Понравилось резюмирование, “что может пойти не так?”, управление рисками.

Тренинг был информативный, информация изложена доступно. Понравилась визуализация материалов. Удачно поданы управление рисками и оценка этапов проекта.

Тренинг оказался очень полезным. Помог структурировать знания о РМ, общие масштабы управления проектами. И изучить новые инструменты и подходы к управлению проектами.
Хотелось бы еще более углублённое рассмотрение всех этапов проектов.

Додати коментар