Тренiнги

Автоматизація управління проектами за допомогою Microsoft Project

Автоматизація управління проектами за допомогою Microsoft Project

Опис

 • Мета тренінгу
  • Навчитися будувати модель проекту достатньої повноти з використанням програмного забезпечення.
  • Оволодіти алгоритмом покрокової роботи при побудові комп’ютерної моделі проекту.
  • Навчитися отримувати необхідні звіти з моделі проекту.
  • Навчитися визначати вузькі місця проекту за допомогою моделі проекту.
  • Дати учасникам базовий набір інструментів та методик УП для застосування в повсякденній роботі.
  • Зацікавити учасників в застосуванні методів УП у своїй діяльності.
 • Програма
  • Методологія управління проектами відповідно до стандарту PMBoK
  • Загальний огляд MS Project
  • Підготовка до використання Microsoft Project. Налаштування базових параметрів. Елементи вікна інтерфейсу
  • Алгоритм побудови моделі проекту. Створення моделі проекту «з нуля» і з використанням шаблону
  • Поняття «завдання» в MS Project. Створення фаз, результатів та ієрархічної структури робіт проекту.
  • Побудова логічної послідовності робіт. Типи зв’язків
  • Визначення тривалості робіт. Розрахунок тривалості проекту
  • Обмеження та крайні терміни для завдань
  • Використання різноманітних функцій в Microsoft Project. Діаграма Ганта та часова шкала timeline
  • Використання календарів в Microsoft Project. Види календарів. Налаштування календарів.
  • Планування різних видів ресурсів в MS Project
  • Призначення ресурсів на завдання.
  • Підготовка до утвердження базового плану проекту
  • Завдання базового плану проекту. Робота з базовими та проміжними планами.
  • Введення фактичних даних за проектом
  • Відстеження прогресу проекту та візуалізація відхилень.
  • Аналіз освоєного обсягу проекту. Звітність
  • Керування змінами проекту
  • Сортування, групування та фільтрація даних
  • Використання майстер-плану в MS Project для управління програмою проектів
  • Поняття пул ресурсів в MS Project
  • Підведення підсумків. Структурування інформації, отриманої в ході тренінгу
  • Відповіді на запитання учасників
  • Завершення тренінгу.
Поділитися з друзями

Зареєструватися

                       

Коментарі

 • Сайт
 • Facebook
5

Очень профессионально, хорошо, что много времени уделено практике.
Хорошая организация тренинга.

Впечатления положительные, доступность изложения материалов. Пожелания успехов тренерам.
Понравилась работа в команде над конкретным проектом.

Учтены все аспекты, от подачи материала до организации кофе-брейков. Спасибо!
Все хорошо, даже отлично!

Отличный тренинг. Положительные впечатления. Все темы удачно раскрыты.

Отлично, полезно, сложно.

Додати коментар