Нова версія керівництва до зводу знань з управління проектами (PMBOK, 6th edition) уже в продажу!

У вересні 2017 року, як і обіцяв Project Management Institute (PMI), побачило світ 6-е видання настільної книги будь-якого керівника проекту «Керівництво до зводу знань з управління проектами» (PMBOK Guide, 6th edition). Усі охочі можуть придбати книгу на сайті PMI. На цей раз PMBOK йде в комплекті з керівництвом з agile-практик управління проектами (agile practice guide), що тільки підкреслює важливість agile-практик у сучасному управлінні проектами.

Ну, а з тими, хто не хоче платити 99$ або не хоче чекати доставки книги, ми з радістю поділимося основними змінами, які відбулися в 6-й версії PMBOK в порівнянні з попередньою (5-ю) версією.

Насамперед, варто зазначити значну увагу, яку PMI приділило ітеративним практикам управління проектами (передусім мова йде про agile-практики). Кожна галузь знань (глави 4–13) доповнена численними посиланнями на agile-практики. Крім того, як згадувалося вище, у якості доповнення до зводу знань додається керівництво з agile-практик. У цьому посібнику PMI дає рекомендації, коли, де і як має сенс користуватися agile-підходом, а також описує інструменти, які співробітники можуть використовувати для підвищення ефективності роботи проектних команд і організації загалом. PMI прагне відійти від протистояння classical PM — agile PM, а, навпаки, демонструє, як agile-підхід доповнює наявні галузі знань і групи процесів управління проектом.

Також PMI не міг обминути увагою свою нову концепцію PMI Talent Triangle ™. Нагадаємо, кілька років тому PMI визнав, що технічні навички управління проектами не гарантують успішності проекту і його керівника. Крім технічних навичок керівник проекту повинен вміти вести за собою команду (leadership skills) і мати експертизу в побудові бізнесу (strategic and business management expertise). У 6-й версії PMBOK ролі керівника проекту та навичкам, якими він повинен володіти, буде присвячена окрема глава.

Групи процесів управління проектами залишилися незмінними, а ось дві галузі знань змінили свої назви:

 • Галузь знань «управління термінами проекту (Project time management) тепер називається «управління розкладом проекту» (Project schedule management),
 • а галузь знань «управління людськими ресурсами проекту» (Project human resource management) — «управління ресурсами проекту» (Project resource management).

На перший погляд зміни можуть здатися незначними, проте акценти PMI тепер розставив дещо по-іншому. У першому випадку відбулося дистанціювання від самостійної управлінської дисципліни «управління часом» (time management) і посилення значущості календарного планування (нагадаємо, темі календарного планування PMI присвятив окремий стандарт «Practice Standard for Scheduling»). У другому випадку PMI усуває дефіцит уваги іншим фізичним ресурсам (таким як матеріали, обладнання та ін.), які тепер розглядаються нарівні з людськими ресурсами. Отже, у даній галузь знань представлені переважно технічні навички ресурсного менеджменту, у той час як soft-skills розглядаються в областях «управління комунікаціями проекту» (project communication management) й «управління зацікавленими сторонами проекту» (project stakeholders management).

Зміни торкнулися також процесів управління проектами:

 1. З’явилося три нові процеси: у групі процесів виконання проекту — це «управління знаннями проекту» (manage project knowledge) і «реалізація антиризикових заходів» (implement risk responses), у групі процесів моніторингу та контролю — це «контроль ресурсів» (control resources).
 2. Процес «оцінка ресурсів операцій» (estimate activity resources) змінив галузь знань і тепер перебуває в «управлінні ресурсами проекту».
 3. Деякі процеси змінили свою назву:
 • було «забезпечення якості» — стало «управління якістю»,
 • було «планування управління людськими ресурсами» — стало «планування управління ресурсами»,
 • було «контроль комунікацій»—- стало «моніторинг комунікацій»,
 • було «контроль ризиків» — стало «моніторинг ризиків»,
 • було «планування управління зацікавленими сторонами» — стало «планування залучення зацікавлених сторін»,
 • було «контроль залучення зацікавлених сторін» — стало «моніторинг залучення зацікавлених сторін».

4. Процес «Закриття закупівель» був виключений.

Зверніть увагу, більшість змін у назвах процесів показують коригування сприйняття ролі проектного менеджера з адміністративно-наглядової в сторону проактивного управління.

На завершення зазначимо, що дещо змінився формат представлення входів\виходів для процесів. Компоненти плану управління проекту та документи проекту, які використовуються/змінюються в рамках відповідного процесу, тепер представлені списком нижче входів/виходів процесу.

Це далеко не повний перелік змін 6-ї версії PMBOK, ми намагалися показати найбільш значущі, на нашу думку.

  ,
Поділитися з друзями

Радимо прочитати