Трансформація бізнесу

У сучасному світі немає нічого більш постійного, ніж зміни. Успіх компанії багато в чому залежить від того, наскільки своєчасно вона реагує на можливості й загрози мінливого бізнес-середовища. Не менш 70 % ініціатив із трансформації залишаються або нереалізованими, або впроваджуються незадовільно.

Одна з наших ключових компетенцій — здатність реалізовувати заплановані зміни, втілювати їх у життя. Залежно від масштабу змін і готовності бізнесу до їхньої реалізації, ми пропонуємо варіанти співпраці:

  • формування, розвиток і підтримка центрів компетенції з трансформації бізнесу
  • супровід і управління стратегічно важливими проектами з трансформації бізнесу
  • тимчасове керівництво програмами з комплексної трансформації бізнесу, у тому числі реалізації стратегії, злиття й поглинання компаній, структурної реорганізації.