Digital Transformation: чек-лист для успішних перетворень

Як ми писали раніше, цифрова трансформація (digital transformation) організацій є неминучою.

Точки докладання зусиль на цьому шляху різноманітні: BI-аналітика, омніканальне просування й комунікація, управління досвідом співробітників (employee experience management), BPMS-платформи, нові продукти.

Процес цифрової трансформації унікальний для кожної організації. Ми виділили шість складників, на які слід звернути особливу увагу під час підготовки до реалізації цифрових змін. Використовуйте цей список як чек-лист перед стартом проекту.

Рис.1. Digital-transformation, чек-лист

1.Створіть загальне бачення

 • Перш ніж приступати до цифрової трансформації, сформулюйте потребу в змінах. Компанія, співробітники якої вважають, що зміни не потрібні, навряд чи досягне успіху в інноваціях і нових підходах до залучення клієнтів
 • Заручіться підтримкою ключових зацікавлених сторін на етапі вибору ініціатив для трансформації
 • Складіть чіткий план реалізації ініціатив (з деталізацією поточного стану й кінцевого результату). Це дозволить скоординувати зусилля співробітників і мінімізувати потенційні ризики

2. Сформулюйте спільні команди з представників бізнесу та ІТ

 • Включіть до складу проектних команд фахівців із глибоким розумінням бізнесу (різних його функцій) та ІТ-візіонерів, що вміють слухати й чути. Проблема в комунікації між бізнесом та ІТ, як і раніше, залишається актуальною
 • Забезпечте середовище, у якому ІТ-фахівці навчають представників бізнесу сучасним ІТ-технологіям, а представники бізнесу доносять ІТ-фахівцям потреби клієнтів, їхні «больові точки», а також дії конкурентів. Додайте взаємне навчання у свій фокус уваги
 • Використовуйте спільну мову у вигляді моделей бізнес-процесів і єдину термінологію. Це зміцнить взаєморозуміння між бізнесом та ІТ.

3. Виберіть підходящу технологію шляхом реалізації пілотних проектів

 • Запускайте пілотні проекти та швидко тестуйте нові технології
 • Забезпечте оперативне внесення змін у наявні ІТ-рішення. Швидкість реалізації проектів виходить на перший план
 • Використовуйте бімодальну ІТ-інфраструктуру (наприклад, ERP-система і BPMS-система). Це дозволить інтегрувати різні технології між собою і стане основою для швидких змін

4. Регулярно проводьте моніторинг нових технологій

 • На регулярній основі здійснюйте моніторинг ключових інноваційних технологій. Ставте собі питання: «Як ми можемо застосувати цю технологію у своєму бізнесі?»
 • Виберіть доступні й актуальні для вас технології (див. рис.2), вбудовуйте їх поступово в бізнес-процеси компанії
 • Під час адаптації нових технологій для вашої компанії максимально використовуйте вже наявну у вас інфраструктуру (hard & software)

Рис.2 Industry 4.0 framework (Источник: 2016 Global Industry 4.0 Survey)

5. Виміряйте показники успіху

 • Виміряйте економічний ефект від реалізації проектів. Впровадження нових технологій не повинно бути самоціллю
 • Для подальшої оцінки результатів проекту використовуйте вимірні індикатори ефективності. Досягнення цих показників буде стимулювати всю проектну команду рухатися вперед
 • Намітьте вимірні орієнтири на шляху цифрової трансформації. Відстежуйте за ними, чи правильно ви рухаєтесь шляхом до поставленої мети.

6. Приділіть увагу вибору відповідної ІТ-платформи, яка стане основою для майбутніх інновацій

 • Знайдіть ІТ-платформу, яка забезпечить інтеграцію між наявними системами, а також дозволить доповнити й розширити їх за допомогою нових функцій
 • Виберіть системного інтегратора, який допоможе здійснити впровадження та інтеграцію між системами
 • Переконайтеся, що нова ІТ-платформа забезпечить надійність та динамічний розвиток у майбутньому.